مسینا کابل ایمن -

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

کابل کنترل افشان

کابل کنترل افشان

در کابل ها
نام محصول:
کابلهای کنترل افشان
تاریخ عرضه:
February 1, 2016
موقعیت:
تهران
قیمت:
۱۵۰۰۰۰۰
تولید کننده:
مسینا کابل ایمن
درباره محصول

در کابل های کنترل افشان رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز به هم تابیده می شوند در این نوع کابلها معمولا کابل ها با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند .