مسینا کابل ایمن -

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

کابل چند رشته افشان

کابل چند رشته افشان

در کابل ها
نام محصول:
کابلهای چند رشته افشان
تاریخ عرضه:
February 1, 2016
موقعیت:
تهران
قیمت:
۱۵۰۰۰۰۰
تولید کننده:
مسینا کابل ایمن
درباره محصول

کابل چند‎ رشته موارد کاربرد بسیار متنوعی دارد و به دلیل استفاده از تعداد رشته های مختلف طیف وسیعی از پروژه های مختلف را پوشش می دهد. به کابل چند‎ رشته کابل افشان نیز گفته می شود.